Seriespelsresultaten är nu uppdaterade.

Kommentarer:

Det har hänt vid några tillfällen att arrangerande klubb vid byte av spelare inte lagt in inbytt spelare i laget. Spelaren finns då med i den individuella resultatlistan men räknas inte in i lagresultatet som då blir fel. Kolla gärna ditt lag!

Eftersom deltagarna representerar sina klubbar bör lagnamnet för tydlighets skull vara klubbnamnet och inte efternamnen på deltagarna.