Länkar till Inbjudan med alla detaljer och till själva tävlingen på Min golf finns på vår OMsida.