På Upplands Golfförbunds höstårsmöte 2022-10-20 ska väljas styrelse till förbundet. I nuvarande styrelse ingår Hasse Andersson, Björn Frånlund, Martin Gavelin, Jacob Remon, Olle Rosenberg, Helen Schönbäck, Stefan Ståhl, Mikael Svensson. Hasse Andersson har avböjt omval liksom Stefan Ståhl (regler och hcp).

UGF, Upplands Golfförbund är ett av 21 golfdistriktsförbund inom Svenska Golfförbundet (SGF) och har drygt 25 000 aktiva medlemmar. Upplands Golfförbunds huvuduppgift är att verka på de i distriktet anslutna 23 klubbarnas uppdrag och ha ett samlat ansvar för golfsporten inom distriktets område. Om du är intresserad se vidare på www.upplandsgolf.se om UGF och tillhörande kommittéer.
Är du intresserad av att ingå i UGF:s styrelse som ordinarie eller som adjungerad ledamot eller känner någon som är lämplig, ta kontakt med någon av oss i Valberedningen (senast 2022-06-01). Vi behöver Din hjälp och Ditt engagemang!
Vi letar bl. efter dig som har kunskaper, erfarenheter och är intresserad av

– Ordförandeskap, övergripande golffrågor, ledarskap
– Regler och hcp, bistå klubbarna vad gäller regler, hcp och disciplin
– Paragolf, lägga grunden för utveckling av verksamheten

Vi vill gärna att du berättar litet om din bakgrund, och speciellt om du har
eller har haft uppdrag inom golfens värld. Vi ser gärna kvinnor i styrelsen!

Om du har frågor om hur den nuvarande styrelsen och de olika kommittéernas arbetar får du gärna kontakta styrelsens ordförande Hasse Andersson på mobil 0705871614 eller på e-post hasseoandersson@gmail.com. På UGF: s hemsida finns kontaktuppgifter till respektive kommittéordförande

UGF:s valberedning

Maud Lindh
0708556666
maud.lindh@live.se

Isa Lindblad
0707686146
isa@ellex.se

Christer Schenholm
0708434880
csugk1937@gmail.com