Grönlunds GK GEO-certifierad

Grönlunds GK har i dagarna fått klubben GEO-certifierad. GRATTIS! Det är den 4:e klubben i distriktet som fått certifieringen.

Svenska Golfförbundet har, genom att tillhandahålla GEO-applikationen, givit klubbarna ett verktyg för att samla in uppgifter (ytor av olika slag, vattenanvändning, eventuell användning av bekämpningsmedel, elförbrukning mm.), dokumentera och informera om hur man arbetar nu och vilka mål man siktar mot. När nödvändiga uppgifter fyllts i, kan om man så vill, få en rapport automatiskt genererad via applikationen. Certifieringen kostar i dagsläget klubben 13 000 kr + moms, varav UGF bidrar med halva summan.

Att dokumentera och visa att golfanläggningarna drivs med målet att minimera negativ miljöpåverkan är viktigt, inte minst i kontakt med myndigheter. Dokumentationen kan givetvis också visa positiv miljöpåverkan, tex. då dammar på golfbanan kan fungera som kvävefällor och därigenom minska övergödningen av våra vattendrag.

19 augusti samlades deltagare från de 5 klubbar i distriktet som har ett pågående GEO-arbete till en träff på Grönlunds GK. Det var Friiberghs GK, Grönlunds GK, Vassunda GK, Wattholma GK och Örbyhus GK. Dessutom medverkade Bo Thyselius, UGF och Peter Edman, SGF.

Anders Sjödén, Grönlunds GK, informerade om hur man genomfört arbetet, vad man kommit fram till och vad man siktar på att vidareutveckla kommande åren. Övriga klubbar berättade om var i processen man befinner dig och hur man planerar att arbeta vidare. Alla har som målsättning att vara klara till våren 2022.

Är din klubb intresserad av att få mera information om vad GEO-certifiering innebär och hur man kan få support i arbetet både från UGF och SGF är du välkommen att kontakta Olle Rosenberg, 070-620 70 36, ansvarig för UGFs kommitté för Bana&Miljö.


Miljöförvaltningen inspekterar golfbanor

Miljöförvaltningen kommer att boka in en tid för inspektion på samtliga golfbanor. En avgift på 1210 kr per timme tas ut för inspektionen och handläggning, så om inspektionen går snabbt och nödvändig information finns tillgänglig går inspektionen och handläggningen snabbare och därmed en lägre kostnad. Informationen nedan kommer från miljöförvaltningen, men är något bearbetad.

Vid inspektionen kontrolleras verksamhetens egenkontroll, det vill säga hur golfklubben förebygger påverkan på miljön. Miljöförvaltningen vill se dokumentation, såsom sprutjournal, kontrollrapporter från återkommande kontroller av cisterner, godkännande av spruta och dokument om farligt avfall. Under besöket görs en rundvandring för översyn av klubbens förvaring av bekämpningsmedel, kemikalier, farligt avfall samt eventuell cisterns placering.

Besöket beräknas ta ca 1-1,5 timmar. För att inspektionen skall gå smidigt som möjligt är det en fördel om nedanstående dokumentation finns tillgänglig vid inspektionen:

 Sprutjournal för kemiska bekämpningsmedel

 Godkännande av spruta från Jordbruksverket

 Användningstillstånd för användning av bekämpningsmedel

 Dokumentation om farligt avfall

 Eventuell rapport från återkommande kontroll av cistern

 Dokumentation för kontroller av oljeavskiljare.

 

UGF

Bana och miljö

Olle Rosenberg