Resultaten för andra omgångens seriespel är sammanställda likaså uppdatering av Order of Merit. Minst två resultat för att komma på listan. Sortering på  antal resultat i första hand  och på medelvärde i andra hand. Listan finns under resultattabellen för respektive tävling.