Det är med stor glädje och ära som UGF, på SGFs vägnar får utdela, SGFs Silvermärke till Reidar Andersson. Reidar har fått utmärkelsen för lång och trogen tjänst inom golfen.