Intresserad  av styrelsearbete i UGF?

 

På Upplands Golfförbunds höstårsmöte 2021-10-14 ska väljas styrelse till förbundet. I nuvarande styrelse ingår Hasse Andersson, Björn Frånlund, Martin Gavelin, Lena Lantz, Jacob Remon, Olle Rosenberg, Stefan Ståhl, Mikael Svensson.

 UGF, Upplands Golfförbund är ett av 21 golfdistriktsförbund inom Svenska Golfförbundet (SGF) och har drygt 25 000 aktiva medlemmar. Upplands Golfförbunds huvuduppgift är att verka på de anslutna klubbarnas uppdrag och ha ett samlat ansvar för golfsporten inom distriktets geografiska område. Om du är intresserad se vidare på www.upplandsgolf.se, om UGF och tillhörande kommittéer.

Är du intresserad av att ingå i UGF:s styrelse som ordinarie eller som adjungerad ledamot eller känner någon som är lämplig, ta kontakt med någon av oss i Valberedningen (senast 2021-06-24). Vi behöver Din hjälp och Ditt engagemang!

Vi letar bl. efter dig som har kunskaper, erfarenheter och är intresserad av:

  •  Paragolf
  • Marknad & kommunikation
  • Allmänna styrelseärenden, adjungerad ledamot
  • Löpande administration, skriva protokoll, besvara förfrågningar, publicera resultatlistor från golftävlingar, vara resurs till ordföranden m.fl.

 Vi vill gärna att du berättar litet om din bakgrund, och speciellt om du har eller har haft uppdrag inom golfens värld. Vi ser gärna kvinnor i styrelsen!

 Om du har frågor om hur den nuvarande styrelsen och de olika kommittéernas arbetar får du gärna kontakta styrelsens ordförande Hasse Andersson på mobil 0705871614 eller på e-post hasseoandersson@gmail.com 

UGF:s valberedning

Maud Lindh                               Isa Lindblad              Christer Schenholm 

0708556666                                    0707686146                         0708434880

maud.lindh@live.se                      isa@ellex.se                 csugk1937@gmail.com