Vid mötet fastslogs tävlingsdatum och platser för årets tävlingar och dessutom serieindelning som nu finns publicerad på vår webbplats. Tävlingsprogrammet får ses som synnerligen preliminärt då vi givetvis måste ta hänsyn till de restriktioner som gäller. Just nu (9 april) gäller avrådan från tävlingar fram till och med den 2 maj.

Saxat från https://golf.se/for-klubben/radgivning/corona-riktlinjer-for-klubbar/tavlingsinformation/

”Av denna definition följer att nedanstående gäller så länge SGF:s avrådan från tävling kvarstår.

  1. Tävlingar på klubben kan inte genomföras. Detta inkluderar alla typer av tävlingar, inklusive så kallade VSOP (valfri starttid och partner).
  2. Spelaktiviteter kan inte avslutas med resultatlista och prisutdelning kopplat till prestationen.
  3. GIT Tävling får inte användas så länge avrådan från tävling gäller.”

SGF kommer ut med veckovisa rapporter om vad som gäller och vid nästa kommittémöte i slutet av april tar vi ställning till hur vi ska göra med majtävlingarna. Fortlöpande information på denna plats och i vår facebookgrupp, Seniorgolfen i Uppland.