Rapport från kommittémöte.

Observera att ett klick på rubriken ger meddelandet i tydligare form.

Avtackning.

Avgående ordförande Sören Olsson och sekreterare Ragni Kaiheden avtackades av den tillträdande ordföranden Björn Frånlund Örbyhus.  Isa Lindblad Hallstavik går in som ny sekreterare i kommittén.

Spelplatser och datum.

Spelplatser och datum för alla tävlingar fastställdes och har publicerats.  Reservation dock för pandemirestriktioner från SGF och FHM.

Statuter.

Uppdaterade statuter för Seriespel, Old members, DM och Belöningen fastställdes. Finns under resp rubrik i menyn.

Seriespel.

Anmälan av lag till seriespel har skickats till klubbar och senioransvariga. Skall vara inne senast 31 mars. Anmälan via länk i brevet.