Hej Alla,

Kallelse till UGFs Höstårsmöte 2020 

Klubbordföranden/ klubbchefer i Upplands Golfdistrikt. Enligt beslut på ordförandekonferensen bestämdes att endast 1 representant per klubb närvarar, pga av den rådande Corona-situationen. 

Härmed kallas till kombinerat vår/höstårsmöte med Upplands Golfdistriktsförbund torsdagen den 15 Oktober 2020 kl 18:00 på Arenahotellet, Uppsala. Vi inleder med lättare förtäring. 

Handlingarna publiceras på hemsidan i stadgeenlig ordning, dvs. senast 14 dagar före årsmötet. (se nedan)

OBS! Eventuella motioner skall vara UGF-styrelsen tillhanda senast 15 dagar före mötet under adress Upplands Golfförbund c/o Andersson Nämndemansgatan 9, 170 66 Solna eller via mail till hasse.andersson@upplandsgolf.se 

Kl. 18:00 lättare förtäring, ca 18:45 mötesförhandlingar. 

Efter mötesförhandlingar kaffe och därefter kommer vi att behandla övriga frågor. 

Anmäl om du kommer senast 12 oktober, så att jag kan beställa rätt antal mat.

Var vänlig använd denna länk för registrering https://ugf.typeform.com/to/Re6pkkzj . Fungerar det inte att använda den direkt klipp ut den och klistra in den i den webbrowser.

Agenda Vår_Höstårsmötet 2020
Valberedningens förslag till styrelse, juridiska nämnden och revisorer
Å̊rsredovisning 2019
Revisionsberättelse UGF 2019

Golfhälsningar

Hasse Andersson

Ordförande

Upplands Golfförbund

070-567 16 14

Hasse.andersson@upplandsgolf.se