Med anledning av den rådande coronapandemin har UGFs Seniorkommitté i dag (15/6) beslutat att ställa in alla aktiviteter under 2020.
Vi följer därmed Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer samt SGFs skarpa rekommendation att motverka smittspridning.

Beslutet har skickats till distriktets klubbar och senioransvariga.