På UGF:s höstårsmöte 2020-10-15 ska åtminstone en ny ledamot väljas. Sören Ohlsson, ordförande för seniorkommittén, har avsagt sig omval, varför vi söker en ny styrelseledamot, som också blir ordförande för seniorkommittén.

 I nuvarande styrelse ingår Hasse Andersson, Martin Gavelin, Lena Lantz, Sören Ohlsson, Jacob Remon, Olle Rosenberg, Stefan Ståhl, Mikael Svensson.

UGF, Upplands Golfförbund är ett av 21 golfdistriktsförbund inom Svenska Golfförbundet (SGF) och har drygt 23 000 aktiva medlemmar. Upplands Golfförbunds huvuduppgift är att verka på de anslutna klubbarnas uppdrag och ha ett samlat ansvar för golfsporten inom distriktets geografiska område. Om du är intresserad se vidare på www.upplandsgolf.se, om UGF och tillhörande kommittéer.

Vi behöver Din hjälp och Ditt engagemang! Är du intresserad av att ingå i UGF:s styrelse eller känner någon som är lämplig, ta kontakt med någonav oss i Valberedningen (senast 2020-05-29).

 Vi vill gärna att du berättar litet om din bakgrund, och speciellt om du har eller har haft uppdrag inom golfens värld. Vi ser gärna kvinnor i styrelsen!  Om du har frågor om hur den nuvarande styrelsen arbetar får du gärna kontakta styrelsens ordförande Hasse Andersson på mobil 0705871614 eller på e-post hasseoandersson@gmail.com

 UGF:s valberedning 

Maud Lindh
0708556666
maud.lindh@live.se

Isa Lindblad
0707686146
isa@ellex.se

Christer Schenholm
0708434880
christer.schenholm@upsalagk.se