Hej Alla,

I de tider som vi nu befinner oss i måste vi alla samarbeta och vi inom UGF har bestämt oss
för att dra vårt strå till stacken.
Vid ett extra styrelsemöte igår bestämde vi att sänka er medlemsavgift 2020 för seniorer
från 19kr till 10kr. Vi hoppas att detta skall bidraga något till att hjälpa upp den svåra
situation som vi befinner oss i.
Nya fakturor kommer att skicka ut så snart som möjligt.
Må väl och ta hand om er och håll avståndet.

Glad Påsk!
Hasse Andersson
Ordförande
Upplands Golfdistrikt förbund