Följande information har gått ut till alla klubbar och senioransvariga.

Hej!

Det är en väldigt svår tid som vi lever i just nu, där nya besked kommer i stort sett dagligen. Självklart följer vi de uppdateringar som kommer, från Folkhälsoinstitutet, Riksidrottsförbundet och Svenska Golfförbundet.

UGF följer situationen noggrant de råd som SGF utfärdat vad gäller spel, både sällskapsspel och tävling.

Med referens till SGF:s ordförandebrev 03 april 2020, hade UGF ett extra styrelsemöte samma dag, där beslutade UGFs styrelse följande:

Angående UGFs tävlingsverksamhet

UGF har beslutat att följa SGFs rekommendationer och ställer in all tävlingsverksamhet fram till 30/6. Beslut om tävlingsverksamheten efter 1/7 tas och kommuniceras senare.

Eftersom minst två seriespelsomgångar kommer att bli inställda kommer vi, om möjlighet finns, att lägga till ytterligare seriespelsomgång i slutet av säsongen. Beslut om detta tas längre fram i sommar när vi vet mer hur läget ser ut.

Årets anmälningsavgifter kommer att anpassas efter hur många omgångar vi lyckas genomföra.

Som en följd av detta förlänger vi även möjligheten att anmäla lag till seriespelen till den 30/6.

 Vår starka rekommendation till er klubbar är att även ni följer SGFs rekommendationer och ställer in er tävlingsverksamhet fram till 30/6 men samtidigt undersöker möjligheten att flytta delar av den berörda tävlingsverksamheten till slutet av säsongen.

Observera att även om ni trots allt väljer att genomföra era planerade tävlingar så kommer dessa att strykas ur UGFs tävlingsutbyte dvs, endast tävlingar från 1/7 kommer att godkännas som en del av tävlingsutbytet. Sista datum att anmäla tävlingar till utbytet förlängs till den 30/6.

När det gäller UGF Eckerölinjen Golf Tour, så väljer vi att skjuta upp den till nästa år.

Må väl därute och ta väl hand om er

Golfhälsningar

Hasse Andersson

Ordförande

Upplands Golfförbund