Kära Golfvänner,

På grund av det rådande läget i landet, har UGFs styrelse fattat beslut om att flytta fram Vårårsmötet till ett datum som kommer att meddelas senare då utegångsförbudet, isoleringen och smittorisken har upphävts. 

Detta är ett extraordinärt beslut som grundar sig på den information vi idag har från Folkhälsomyndigheten gällande pandemin Covid-19.

Golfhälsningar
Hasse Andersson
Ordförande
Upplands Golfförbund