Med anledning av den nu rådande situationen i Sverige med risk för farlig smittspridning har SGF utarbetat följande råd och riktlinjer.

 

Samhällsläget

Regeringen har beslutat att fr.o.m. 2020-03-12 förbjuda alla offentliga sammankomster och tillställningar, inom- eller utomhus, med mer än 500 deltagare. I dagsläget finns inga tvingande regler för sammankomster med färre än 500 deltagare eller för det allmänna och publika resandet inom landet. Folkhälsomyndigheten har utfärdat rekommendationer för hur risk för smittspridning ska begränsas, men det är upp till varje arrangör och individ att följa dessa eller besluta om ett mer restriktivt förhållningssätt.

FS har mot bakgrund av det rådande läget, och den överhängande risken för att situationen i Sverige och Europa inte förbättras på kort sikt, valt att nu agera och iaktta stor försiktighet vad gäller att arrangera större möten.

Förbundsmötet 25-26 april

 

Förbundsstyrelsen (FS) har även tagit beslut angående det utlysta Förbundsmötet med övriga aktiviteter i Stockholm (Sollentuna) helgen 24-26 april.

 • Förbundsmötet ska genomföras som planerat söndagen den 26 april.
 • Mötestiden ändras från kl 09.00 till 13.00. Mötet beräknas vara klart kl 15.00.
 • Mötesplatsen är som planerat Scandic Star Hotell i Sollentuna, Stockholm.
 • Varje distrikt får delta med det antal ombud som distriktet beslutar om inom ramen för röstlängden, men FS rekommenderar starkt att distrikten deltar med ett ombud var (totalt 21 ombud).
 • Ett distriktsombud kan och får representera GDF:s samtliga röster enligt röstlängden.
 • Det är inte möjligt att delta i FM på annat sätt än via distriktets ombud på plats.
 • Ett ombud får endast företräda klubbarna och rösterna i ett GDF.
 • Om GDF representeras av annan person än GDF-ordföranden, måste ordföranden ha utfärdat en skriftlig fullmakt (blankett finns på golf.se).
 • FM kommer att direktsändas (streamas) med ljud och bild på golf.se.

Vad gäller för UGFs Vårårsmöte 26mars

Med hänsyn till den lokala och allmänna utvecklingen vad gäller coronaviruset har UGFs styrelse har valt att genomföra mötet enligt tidigare utskickad kallelse. Dock med följande rekommendationer.

 • Vad gäller antalet deltagare har varje golfklubb enligt GDF-stadgarna rätt att delta med två ombud. Dock vädjar vi till att klubbarna endast skickar en delegat per klubb.
 • Ett ombud får representera sin egen klubb, men inte annan klubb (fullmaktsröstning är inte tillåten).
 • Årsmötet är beslutsfört med de klubbar som är närvarande på plats på mötet.
 • Det finns inte någon regel i GDF:s stadgar om ett minsta antal närvarande för beslutsförhet.
 • Huvudregeln är att alla ombud ska delta på plats.
 • De punkter som vi kommer att gå igenom är till största delen rena formalia.
 • Inga motioner eller propositioner har lämnats in.
 • UGFs styrelse tänker föreslå en oförändrad medlemsavgift för kommande säsong.
 • Med tanke på vad SGF rekommenderar angående Förbundsmötet att endast en person per distrikt deltager så är punkten val till Förbundsmötet inte lika aktuell.

Jag hoppas att alla har förståelse för den uppkomna situationen. Har du några frågor är du välkommen att kontakta mig.

Hasse Andersson

Ordförande