”Helgen den 8-9 februari genomfördes den årliga förbundsdomarkonferensen.

Mycket fokus låg på WHS World Handicap System som Sverige går över till den 1:a mars 2020.

Representant från juridiska nämnden diskuterade den nya reglernas högre krav på moral och ärlighet från de enskilda spelaren.

Nytt utbildningspaket från R&A som handlar om konsten att vara domare.

SGF presenterade ett nytt utbildningsmaterial för TL (tävlingsledare) i två nivåer. Nivå 1 för TL på enskild klubb och nivå 2 för TL på UGF tävlingar.

Upplands representerades av Stefan, Martin och Micke.”