Certifieringsträff med framåtanda, 9 dec 2019

Sedan i våras har sju klubbar i distriktet arbetat med att GEO-certifiera sina anläggningar. Det har varit med växlande framgång pga strul med den applikation som man arbetat i. Nu är dock de problemen lösta och jobbet går vidare.

Vid den senaste träffen 9 december redovisade klubbarna hur långt man kommit och vilka stötestenar man träffat på. Det vi konstaterade var bl.a. detta:

  • Viktigt att man är åtminstone två personer från klubben som hjälps åt och delar på arbetsuppgifterna.
  • Det måste finnas intresse och engagemang från styrelsen att ta till sig resultaten och dra nytta av dessa i det vardagliga arbetet.

Nu arbetar klubbarna vidare och nästa träff planeras till vecka 9 år 2020. Förhoppningen är att man ska vara i mål till sommaren.

Bo Thyselius

UGFs kommitté för Bana & Miljö