UGFs tävlingskommitté har på Golftinget fastställt ett preliminärt tävlingsprogram för 2020 års seriespel.