Golftinget 2019 hölls på Arenahotellet i Uppsala den 23 november.
Mera information här:

https://www.upplandsgolf.se/om-ugf/golfting/golftinget-2019/