Program som pdf-fil:
Golftinget 23 november 2019 Agenda


Golftinget 23 november 2019

Nu är det dags för årets Golftinget lördagen den 23 november 2019 kl. 08:30-16:00. Lokal Arenahotellet Tennisvägen, Uppsala.

Program och tider

– Samling med kaffe och macka 08:30 – 09:00

– Gemensamt pass från 09:00-12:00,

 • 09:00 – 10:00 Ordföranden UGF
 • 10:00 – 10:15 Extern presentation
 • 10:15 – 10:30 Kaffe / bensträckare
 • 10:30 – 11:00 SISU/Uppland Stig Bernsten
 • 11:00 – 11:45 SGF Gunnar Håkansson, generalsekreterare SGF, Stefan Bengtsson, FS-ledamot.

-Lunch 12:00-13:00

– Seminariegruppvisa möten 13.00 –

 Seminarium Ordförandegruppen

  • UGF Masters 2020
  • motion till SGFs förbundskongress
  • Partnersamarbeten inom Distriktet
  • Ordförandekonferensen 2020
  • Klustermöten
 • Seminarium seniorverksamheten
  • Seminariet startar med att Johan Sahlén och Kai Johansson berättar om seniorverksamheten vid Upsala GK respektive Öregrunds GK.
  • Därefter bereds tid till utbyte av erfarenheter mellan närvarande klubbar samt diskussion kring de aktiviteter som UGFs seniorkommitté arrangerar.
 • Seminarium Marknad och Kommunikation
  • Mål och aktiviteter 2020
  • Hur nyttjar vi de sociala medierna?
   – tips och råd!
  • Sponsorer – samarbetspartner
   – Hur jobbar ni i din klubb?
   – tips och råd !
  • Kommunikationsgrupp inom Uppland?
   – Intressant för er?
 • Seminarium Bana och Miljö
  • Miljö- och naturvårdsfrågorna blir allt viktigare i dagens samhälle vilket  Svenska Golfförbundet har insett och rekommenderar klubbarna att arbeta med GEO-certifiering. Det är ett enkelt och väldigt bra verktyg för att planera  och dokumentera vad man gör på den egna klubben. I Upplands GDF är tre klubbar certifierade idag, Sigtuna, Upsala och Öregrund. Sju klubbar har påbörjat arbetet och deltar i GEO-resan 2019.
  • Vid seminariet går vi igenom GEO-verktyget och visar de olika delarna som ingår. Vi informerar också om Länsstyrelsernas roll och möjligheter till både ekonomiskt och rådgivande stöd för naturvårdsinsatser, bl.a. stöd för att bygga, restaurera och underhålla dammar.
 • Seminarium Juniorer
  • Summer Camp
  • Tjejsatsningen
  • Elit och Talang
  • Rajder Kopp
  • Upplands Juniortour
 • Seminarium Tävling och regler
  • Genomgång av tävlingsverksamheten 2020

– Kaffe kommer att vara tillgängligt både på för-och eftermiddagen.

Vissa tidsförskjutningar kan ske.

Hela programmet kan du se på UGFs hemsida senast 14 dagar innan.

Anmälan, för planeringens skull, görs senast den 19/11 på webben. Länk har skickats till samtliga klubbordförande/klubbchefer och kanslier. Vi vill att klubben anmäler minst en person per seminariegrupp.

 https://ugf.typeform.com/to/XNPkQF