Bo Thyselius avtackades för sitt långvariga och betydelsefulla engagemang i Upplands Golfförbund av ordförande Reidar Andersson.

Bo har förutom att ha deltagit i UGF även haft andra uppdrag inom golfen på klubbnivå. Han har bl.a. varit vice ordförande på Salsta GK och Öregrunds GK. Bo har sedan 2011 ingått i SGFs miljökommitté.

För sina insatser erhöll Bo UGFs högsta utmärkelse – Guldmärket.