Alla detaljer finns i Inbjudan som gått ut till klubbarna och som också kan nås via länk i menyn. Direktlänk https://www.upplandsgolf.se/files/kommitteer/senior/oldmembers/InbjudanOMGreensomeBurvik2019.pdf