Resultat och sammanfattning klara. Se https://www.upplandsgolf.se/kommitteer/senior/seriespel/resultat/.