Upplands distriktsdomare i färd med att skriva årets kompetensprov för att kunna agera och döma tävlingar på ett korrekt och rättvist sätt