Serieindelningen är spikad. Ny klass, D75, med 6 deltagande lag är nytt för i år.
Nytt för i år är också att Seriespelet åter blir en del av Klubbkampen men  justerad poängberäkning gör att det inte får samma dominerande roll som tidigare.
Seriespelsarrangemang som ursprungligen lagts på Sundsta och IGA har flyttats till andra banor.