På UGF:s höstårsmöte 2019-10-17 ska 2- 3 nya ledamöter väljas. UGF:s nuvarande ordförande Reidar Andersson har avsagt sig omval, varför vi även söker en ny ordförande.

Redan valda till styrelsen är Hans Andersson, Martin Gavelin, Sören Ohlsson, Stefan Ståhl och Mikael Svensson.

UGF, Upplands Golfförbund är ett av 21 golfdistriktsförbund inom Svenska Golfförbundet (SGF) och har drygt 23 000 aktiva medlemmar. Upplands Golfförbunds huvuduppgift är att verka på de anslutna klubbarnas uppdrag och ha ett samlat ansvar för golfsporten inom distriktets geografiska område. Om du är intresserad se vidare på www.upplandsgolf.se, om UGF och tillhörande kommittéer.

Vi behöver Din hjälp och Ditt engagemang! Är du intresserad av att ingå i UGF:s styrelse eller känner någon som är lämplig, ta kontakt med någon av oss i Valberedningen (senast 2019-05-15).

Vi vill gärna att du berättar litet om din bakgrund, och speciellt om du har eller har haft uppdrag inom golfens värld. Vi ser gärna kvinnor i styrelsen!

Om du har frågor om hur den nuvarande styrelsen arbetar får du gärna kontakta styrelsens ordförande Reidar Andersson på tfn 0700904452 eller e-post reidar.andersson44@gmail.com

UGF:s valberedning   

Maud Lindh
0708556666
maud.lindh@live.se
Isa Lindblad
0707686146
isa@ellex.se
Christer Schenholm
0708434880
christer.schenholm@upsalagk.se