ERFA-träff för banansvariga 4 april

Representanter från sju av distriktets klubbar mötte upp på Upsala GK för att utbyta erfarenheter från förra säsongen och den just avslutade vintern. Alla klubbar rapporterade att grönytorna klarat sig bra. Visst bekymmer med snömögel hade förekommit under senhösten på grund av den blöta hösten. Flertalet banor hoppas kunna öppna till påsk.

Några banor har haft problem med vildsvin, som bökat i fairways och ruffar. Svinen tar sig in, trots elstängsel, via vägar och järnvägar som går genom anläggningarna.

Henrik presenterade bilder och informerade om erfarenheter från säsongen 2018. Många klubbar hade stora besvär med vattentillgången. Henrik gav klubbarna råd att skapa beredskap inför…………

………vattenbrist

 

  • tänka överlevnad  –  inte färg på gräset!
  • göra en vattenrevision med målet att 90% av vattnet ska hamna där det är tänkt.
  • använd underskottsbevattning och vattna upp till 60 –  80% av fältkapaciteten. Det sparar upp till 75% vatten  i jämförelse med torkbaserad bevattning.
  • upprätta en investeringsplan för förnyelse av bevattningsanläggningen.
  • upprätta en krisplan med prioriteringar för hur man ska hantera grönytorna vid extrem torka. Var sparar man först? I andra hand osv.
  • dokumentera på karta var alla ledningar finns.
  • säkra att det finns en buffert på ca 15000 kubikmeter för att klara två månader utan nederbörd.

………extrem nederbörd

 

  • kontrollera att dräneringarna fungerar
  • rita in på karta var dräneringarna finns
  • underhålla diken och dammar

Bra flygfoton kan köpas från Lantmäteriet.

Länsstyrelserna disponerar statliga pengar för olika typer av vattenvårdsprojekt som klubbar med behov av att skapa vattenreserver (dammar) kan söka medel från. UGF planerar att återkomma med mera information om detta i börja av hösten.

Bo Thyselius

UGFs kommitté för Bana & Miljö