Till

Ordförande, klubbchef, greenkeeper/banansvariga

 Inbjudan till utbildnings- och ERFA-träff

Vädret under föregående sommar och innevarande vinter har varit en utmaning på många anläggningar. Forskarna säger att vi får räkna med mera extrema förhållanden i framtiden så det är viktigt att förhålla sig till detta. SGFs bankonsulenter har samlat på sig både positiva och negativa erfarenheter från klubbar i hela Sverige. Det är viktigt att alla som ansvarar för spelbarheten på banorna håller sig uppdaterade om vad som sker inom bl.a. grönyteforskning genom Sterf.

För att möta den kommande säsongen på bästa sätt och lära om hur vi långsiktigt kan förebygga problem bjuder Upplands Golfförbund in till en utbildnings- och ERFA-träff:

Dag:               Torsdag 4 april
Tid:                09:00 – 12:00
Plats:             Upsalas Golfklubb

Teman för träffen:

  • Uppföljning av förra årets torka – Hur förbereder man sin bana för längre perioder av torka.
  • Övervintring – hur ser det ut just nu – åtgärdsplan – erfarenhetsutbyte
  • Regler vid uttag av vatten och byggnation av dammar.
  • Kan LOVA eller LONA hjälpa till?
  • Övriga frågor

Anmälan

gör du genom att klicka på den här länken och fylla i dina uppgifter. (Håll nere Ctrl-knappen på ditt tangentbord samtidigt som du klickar på länken)
En anmälan för varje deltagare.  Anmäla flera personer – Klicka på länken flera gånger
Välkommen med din anmälan senast 2 april .

Välkommen

Henrik Norén                                                                                                             Bo Thyselius
Bankonsulent, SGF                                                                                                   Bana & Miljökommittén, UGF
E-post: henrik.noren@golf.se                                                                                E-post: bo.thyselius@gmail.com
Tfn: 0706 – 36 82 80                                                                                              Tfn: 0705 – 28 85 95