Kåbo Golfklubbs stipendiefond 2018 tilldelas
Alice Sylvén, Upsala GK

Fonden instiftades 2018 till minne av Kåbo Golfklubbs stadsnära golfbana, Rosendalsfältet, i Uppsala stad som under 27 år fostrat många nya golfare i Uppland. Fondens ändamål är att stimulera ungdomar som är bosatta och har medlemskap i klubb inom Upplands Golfförbund att utveckla sig inom golfen. Upplands Golfförbund förvaltar fonden och utser stipendiaterna.
Utdelningen skall verkställas under 10 år med c: a 5.000:- per år och utdelas vid distriktets ordinarie vårårsmöte.
Alice Sylvén har av Upplands Golfförbund utsetts till 2018 års stipendiat av Kåbo Golfklubbs stipendiefond med följande motivering:
Alice har med en målmedvetenhet strävat framåt och siktat högt. Hon har med sin erfarenhet hjälpt de yngre talangerna på läger samt de träningsgrupper hon haft både på Upsala GK samt på GolfUppsala. Hon har alltid varit och är en bra kamrat och en mycket god förebild för sina klubbkamrater.
Upplands Golfförbund önskar Alice lycka till i den fortsatta utvecklingen.

Styrelsen i Upplands Golfförbund
Reidar Andersson
Ordförande

Styrelsen för Upplands Golfförbund har med följande motivering beslutat att utse
Fredrik Hedlund, GolfUppsala, till Årets Juniorledare 2018 i Uppland.
Med utmärkelsen följer ett utbildningsstipendium på 7 000 kr
uppsatt av UGFs Seniorkommitté.

Fredrik har under ett flertal år bedrivit Ungdoms- Elit- och Talangverksamheten i Uppland med outtröttlig energi.
Med kraft har han inspirerat ungdomar från hela Uppland och alltid fått ungdomarna att känna sig välkomna och aldrig åsidosatta.
Han har på ett lekfullt och pedagogiskt sätt byggt en gruppgemenskap som sträcker sig från de allra yngsta till de äldsta och där en del har gått vidare till den högsta golfnivån på College i USA.
Fredrik har planerat och genomfört Summercamp för många ungdomar under en sommarvecka för att träna och spela golf. Fredrik har under Summercamp inspirerat yngre ledare och även på så sätt stärkt ungdomsgolfen i Uppland.

Styrelsen i Upplands Golfförbund
Reidar Andersson
Ordförande