Kallelse till vårårsmöte 2019

Härmed kallas till vårårsmöte med Upplands Golfdistriktsförbund torsdagen den 21 mars 2019 Kl. 18:00 på GolfUppsala, Söderby. Vi inleder med lättare förtäring.

För mer info om Vårårsmötet 2019 tryck på länken här:

https://www.upplandsgolf.se/vararsmote-2019/