Idag har inbjudan till deltagande i årets seriespel gått ut till samtliga klubbar och i GIT registrerade senioransvariga. Anmälan om deltagande ska ske klubbvis senast 31 mars. Inbjudan finns tillgänglig i menyn under Seriespel.

Förteckning över samtliga aktiviteter, datum och ansvariga publicerad under rubriken ”Tidsplan 2019”.

Uppdaterade statuter för Belöningen, Old members och DM.