UGF höll golfting lördagen 24 november på Arena Hotellet i Uppsala. 103 personer var anmälda men några kunde inte komma.

Ordförande Reidar Andersson inledde med att presentera UGFs styrelse för att sedan kortfattat gå igenom den på höstårsmötet antagna Verksamhetsplanen för 2019. Dessutom visades medlemsstatistik för 2018 och en jämförelse med 2017 års medlemsantal.

Därefter utdelades pris till årets golfare Isabell Ekström, GolfUppsala, och David Nyfjäll, Upsala GK, för deras fantastiska prestationer under året. Båda pristagarna studerar i USA med Golf som specialidrott. Pristagarna erhöll diplom och en penningsumma på 5 000 kr vardera.

Per Pettersson, Arboga GK, berättade om hur hans klubb bedriver Handigolf. Föredraget gav säkerligen många idéer och tips på hur handigolfen kan bedrivas. Utgångsläget för klubben har varit medlemsvård för dem som på olika sätt fått funktionshinder och som gör att de kan fortsätta med golfen. Klubben har bl.a. fått bidrag från Allmänna arvsfonden och SGF.

Håkan Ståhlbro, SGF, och Martin Gavelin, UGF, gick kortfattat igenom en del regelförändringar inför 2019 ett flertal förändringar exemplifierades med filmsnuttar. Martin redovisade det regelutbildningsupplägg som UGF planerar för distriktets klubbar, utbildningarna har olika nivåer beroende på målgrupp men även tävlingsledarutbildningar kommer att genomföras.

Före lunch berättade Malin Pellborn, ledamot i FS, om SGFs verksamhetsinriktning och Lena Lindström, klubbrådgivare, redovisade enkätprogrammet players 1st som klubbarna utan kostnad får använda, ett användbart enkätverktyg.

Efter en god lunch delade deltagarna upp sig i olika specialområden.

Ett stort tack till alla som deltog.

Se mer bilder från tinget här