Lördag den 10 november var det dax för en ny träning och utvecklingsdag för UGF:s Elit och Talanggrupp. Denna gången hade 19 killar och tjejer mött upp för att träna tillsammans och utbyte erfarenheter.

Dags tema var utvärdering/ reflektion av säsongen 2018. Dagen började med enklare fystester av bål och rygg. Resultaten var bra på alla deltagare men bra kan alltid bli bättre:-) Sedan tog utvärderingar av golfsäsongen 2018 vid där de kunde jobba med en kompis eller på egen hand. Många valde att jobba på egen hand.

Detta gick betydligt snabbare än vi hade planerat. Vi tror det kommer av att många redan har tänkt igenom säsongen som ligger bakom dem och att de gjort utvärderingar av resultat i förhållandet till uppsatta mål och vad som var bra och vad som varit mindre bra. De har också funderat kring vad de ev. skulle gjort annorlunda med sin träning nu när det vet utfallet. Alla hade klart för sig att vissa områden hade de kunnat träna på annat sätt i sommar.

Sedan tog planering av vintern vid. På samma sätt som de satt mål för sommaren drogs planer upp för vinterns träning.

Alla presenterade för hela gruppen kort sin utvärderingar av säsongen 2018 och sedan sina planer och mål för vintern. Alla gjorde detta fantastiskt bra vilket också tyder på att alla gruppen litar på varandra och törs blotta sin golf för sina träningskompisar vilket vi tycker är mycket starkt gjort och detta oavsett ålder. Vi är imponerade av hur detta gjordes och mottogs av alla deltagare. Vi ser nu fram mot att möta gänget igen innan jul.

Ha det gott där ute så länge!

Hälsningar

Fredrik Hedlund och Johan Malmsten

Läs mer om Elit & Talanggruppen.