Minnesanteckningar från UGFs höstårsmöte 2018 på Söderby GK

Kvällen började med lite mingel och en god värmande köttsoppa i restaurangen. Det var roligt att se att det var flera deltagare än förra året.

Höstårsmötet började med att UGFs ordförande Reidar Andersson hälsade alla välkomna. Till mötesordförande valdes Ulf Petersson. Han skötte förhandlingarna på ett föredömligt sätt. Det blev inga stora diskussioner om någon punkt utan mötet accepterade styrelse respektive valberedningens förslag för det nya året. Protokoll kommer senare.

Efter de officiella delarna presenterade Jonas Ekström Golf Uppsala hur de har lyckats att förbättra lönsamheten samt skapa mera möjliga starttider på banorna. Mycket intressanta lösningar som inte kostar något, men ökar trivseln.

Se Jonas Ekströms presentation här: FSG 2018

Efter Jonas presentation berättade Lena Lindström klubbrådgivare från SGF om vad man kan få hjälp av SGFs klubbrådgivare med och vilka olika verktyg som man kan använda för att identifiera hur golfaren ser ut i klubben samt i hela distriktet.  Dessa verktyg kan klubben använda för att öka kunskapen om vad golfaren i klubben tycker om klubben. Undrar du om något kan du kontakta Lena så hjälper hon till.

Vid pennan
Hasse Andersson

Lena Lindström

Lena Lindström

Jonas Ekström

Jonas Ekström