Till
Ordförande
Kopia till greenkeeper, klubbchef, miljöansvarig i klubbarna i Upplands GDF

Inbjudan till informations- och uppstartträff om GEO-certifiering

Nya Miljöresan – GEO OnCourse

Dag: Onsdag 28 november
Tid: 19.00
Plats: Upsala GK
Sista anmälningsdag: 20 november

Se inbjudan och länk till anmälan här:

GEO Inbjudan till traff 28 november