Sent omsider publiceras några bilder och och länkar till resultat från säsongsavslutningen. Diskussion om årets verksamhet och planering inför nästa år tas upp på Golftinget den 24 november.