Viktig information till klubbchefer, banchefer, banägare och miljöansvariga.

Nu inleds det första nationella tillsynsprojektet om hantering av växtskyddsmedel på golfbanor. Alla golfanläggningar behöver förbereda sig inför besiktningen för att slippa anmärkningar och eventuella miljösanktionsavgifter. 

Projektet är initierat av Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket. Besiktningen kommer att utföras av inspektörer från kommunernas miljökontor.

SGF:s bankonsulenter har sammanställt ett antal viktiga punkter ni som golfanläggning bör gå igenom inför klubbesöken som pågår från och med nu till och med november. Läs informationen i bifogad PDF eller på golf.se. Bifogat hittar ni också checklistan med tillhörande lathund som samtliga miljöinspektörer kommer att utgå ifrån vid sina besök.

Det finns starka skäl att vara noggrann då vissa enkla fel och detaljer kan leda till anmärkningar, ålägganden, anmälan av miljöbrott och miljösanktionsavgifter som normalt ligger på cirka 10 000 kr.

Hör av er till klubbens bankonsulent om ni har frågor eller om något är oklart.

Läs checklistan på golf.se