Kallelse till Höstårsmötet 2018

Härmed kallas till höstårsmöte med Upplands Golfdistriktsförbund torsdagen den 18 oktober 2018 kl 18:00 på GolfUppsala, Söderby. Vi inleder med lättare förtäring.

Handlingarna publiceras på hemsidan i stadgeenlig ordning, dvs. senast 14 dagar före årsmötet

OBS! Eventuella motioner skall vara UGF-styrelsen tillhanda senast 30 dagar före mötet under adress Upplands Golfförbund c/o Andersson Berthåga Lindväg 3, 752 60 Uppsala eller via mail till reidar.andersson44@gmail.com

Kl. 18:00 lättare förtäring, ca 18:45 mötesförhandlingar.

Efter mötesförhandlingar kaffe och därefter föredrag av Lena Lindström (bilden), klubbrådgivare, och Jonas Ekström kommer att berätta om GolfUppsala samt behandling av övriga frågor.

Välkomna!

För UGF!

Reidar Andersson
Ordförande

Kallelsen skickades ut via e-post till ordförande i GK och klubbarnas infoadresser 2018-08-04

Möteshandlingar