Anmälningstiden förlängd till den 23 augusti kl 1800