Upplands Idrottsförbund och SISU ldrottsutbildarna Uppland välkomnar dig och din idrottsförening/ditt idrottsförbund att gå med den samlade idrotts­rörelsen i Stockholms Prideparad den 4 augusti 2018.

Vi bjuder på frukost och ordnar gemensam transport från IFU Arena, Uppsala till Stockholm. Samling för frukost klockan 8 och gemensam avresa till Stockholm klockan 9.30.

Anmäl dig senast den 1 juli till Dima Sarsour, dima.sarsour@uppland.rf.se eller  018-27 70 00.