Det var ett välbesökt möte som Upplands idrottsförbund hade kallat till. Deltog gjorde samtliga partier i Uppsala samt Björn Eriksson ordförande i Riksidrottsförbundet och SISU och PG Fahlström universitetslektor vid Linnéuniversitetet moderator var Stig-Björn Ljunggren, statsvetare och krönikör.

Publiken bestod av deltagare från många olika idrottsklubbar och förbund.

Syftet med mötet var att politikerna skulle få möjlighet att kommentera och deklarera sin ståndpunkt i idrottsfrågor då speciellt arenafrågorna i Uppsala och hur vi kan  engagera flera 65+are till större aktivitet.

Det märktes att det är valår i år, samtliga partier var väldigt positiva till idrotten och dess problem.

Publiken hade möjlighet att ställa frågor till panelen. Det var många frågor om att de olika klubbarna inte hade tillräckligt med plats och tider i de arenor som finns. Några saknade också möjlighet att utöva sin sport på ett acceptabelt sätt.

När frågor om golf togs upp visades ett ljumt intresse. Detta trots att vi inom golfen kan visa på att vi inte kräver att få mera tilldelning av anslag eller andra subventioner från staden. Samtidigt som vi också kan visa på den stora spännvidden av åldrar som utövar vår sport. Golfen har svar på båda de frågor som var huvudämnet, men det var inte intressant för politikerna.

Tyvärr är politikerna mera intresserade av stora arenaidrotter som fotboll, ishockey mm. Då dessa syns mera utåt.

Sammanfattningsvis kan man säga att vi inom golfen får bättre gensvar om vi kan tala med politikerna direkt, till exempelvis som gjordes med Enköpings och Håbo kommun.

/Hasse Andersson
ordf. UGFs kommitté för Kommunikation och marknadsföring