Älvkarleby Golfklubb har nu anskaffat en egen handigolfbil för personer med fysisk funktionsnedsättning i benen. Bilen är byggd för denna typ av handikapp och har många anpassningsmöjligheter utifrån var skadan sitter hos personen. Bilen har kostat 200 000 kr och är nästan helt finansierad med ekonomiskt stöd från SISU Uppland, två Handikappstiftelser, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Uppsala och av en  medlem i klubben. Den är köpt i Tyskland.

Klubben har bestämt att bilen skall kunna användas utan kostnad för personer som önskar slå på rangen eller spela på banan.  Detta är en grupp som redan har stora kostnader för att kunna vara delaktig i idrott och här vill vi kunna underlätta så mycket som möjligt.

Älvkarleby Golfklubb  har nu också möjlighet att erbjuda personer med denna fysiska funktionsnedsättning möjlighet att delta på klubbens vanliga nybörjarkurser vilket vi är väldigt glada för. Det enda som krävs är att personen kommer ca 1 timme innan kursstart för att vi skall få tid att anpassa sittpositionen för personen som skall använda bilen.

Klubbens handigolfkommitté med Pelle Burman i spetsen är de som ansvarar för utbildning i att hantera bilen. Vid kurs ansvarar klubbens tränare för utbildning i att spela, precis som med personer som är 100% funktionella.

Välkommen till Älvkarleby Golfklubb för att prova handigolf.

2015 fick Älvkarleby bidrag med 1,25 milj kronor för att handikappanpassa sin golfanläggning. Läs tidigare artikel på vår webb.