I Min Golf finns ett register över samtliga tävlingar som är upplagda i GIT. Genom urvalet distrikt kan man se att nästan 1000 tävlingar arrangeras på upplandsklubbarna under säsongen. Tyvärr är flertalet tävlingar ofullständigt registrerade varför urvalsfunktioner för Avancerad sökning fungerar mindre bra.

Som ett komplement till Min Golfs tävlingskalender finns på UGFs hemsida en möjlighet för upplandsklubbar att bjuda in till ett urval av egna öppna tävlingar, dvs. sådana som inte ingår i UGFs kalender eller i Tävlingsutbyte Uppland och där klubben tar ut tävlingsgreenfee.

Syftet är dels att erbjuda klubbar en möjlighet att utan kostnad marknadsföra sina tävlingar, dels en möjlighet för golfare att hitta spännande tävlingar i distriktets klubbar.

Hittills har denna funktion knappt kommit till användning. När nu tävlingssäsongen  kommit igång vill vi dock påminna klubbarnas tävlingsansvariga om möjligheten.

För att komma med på listan ska klubben själv registrera sin tävling i ett enkätformulär. Registrering av tävlingar görs via en länk på den aktuella sidan.

Till sidan Tävlingsinbjudningar från klubbar