UGF hade premiär för en ny mötesform den 24 maj 2018. Tillsammans med Hallstavik GK, Roslagens GK Norrtälje, Väddö GK, Älvkarleby GK och Öregrunds GK genomförde man ett vad vi kallar Klustermöte på Öregrunds GK.

Syftet med klustermöten är att utveckla en mötesform för erfarenhetsutbyte kring frågor som utmaningar idag och i framtiden, klubbarnas stödfunktioner m.m. UGFs styrelse tror att samverkan mellan klubbar och distrikt stärker golfens konkurrenskraft och ställning i samhället och därmed kan förbättra klubbarnas villkor. Klustermöten ska ses som ett alternativ till Ordförandekonferenser, men med ett mindre urval av klubbar och med fler representanter från varje klubb.

Fem av distriktets 24 klubbar/anläggningar möttes alltså i klusterpremiären på Öregrunds GK för att utbyta erfarenheter. Totalt 13 ideella ledare representerande klubbar med tillsammans 5000 golfare deltog tillsammans med  fem representanter från UGF och SISU/Upplandsidrotten.

Det var en mycket bra stämning och de olika klubbarna delade med sig av sina största utmaningar och vad som hade varit succéer. Det är intressant att möta dessa klubbar med så olika, men ändå lika behov och möjligheter.

Klubbarna fick var och en presentera sig och sin klubb med sina utmaningar. Det var en stor spridning av utmaningsområden som presenterades. Från problem med vildsvin till tjuvspel på banan. Flera av klubbarna har en speciell situation då stor del av deras medlemmar inte bor på orten.

Diskussionerna gick höga och många bra kommentarer och tips kom fram.

Sammanfattningsvis kan sägas att alla var mycket positiva till att träffas flera gånger, men då kanske på en annan tid på året. Nu år det högsäsong och alla har fullt upp med den dagliga operativa verksamheten. UGF kommer att inbjuda fler klubbar till Klusterträffar.

Vi får tacka Öregrunds GK för att de ställde upp med lokal och inledningsvis god förtäring. Stort tack.

/Vid anteckningarna Hasse Andersson

I menyn under Möten & konferenser kommer vi att i bloggform redovisa genomförda Klustermöten.