Sparren GK f.d. Lisinge GK

Två upplandsklubbar fortsätter sin verksamhet i distriktet, men under annat namn. International Golf Club at Arlanda ägs numer av GolfStar och har därför bytt namn till GolfStar International Golf Club (GSIGC). International har idag 322 medlemmar. Länk till hemsidan.

Lisinge GKs anläggning har också bytt ägare och Lisinge GKs årsmöte har antagit nytt namn – Sparren GK. Klubben har idag 164 medlemmar. Namnändringen godkändes av SGFs förbundsstyrelse den 21 maj. Länk till hemsidan. 

Båda klubbarna deltar i UGFs seriespel.

Läs artikel om anläggningen på Svensk Golf från 2015.

Läs artikel om anläggningen på Svensk Golf 2018-04-20

Läs en aktuell sponsrad artikel om Sparrens GK på BättreGolf.se.

Kolla Viasat Golfs videopresentation av GolfStar International GC