SGFs Regelkommitté har idag publicerat ett Nyhetsbrev med viktig info om nya golfregler 2019 och nytt handicapsystem 2020.

Nyhetsbrevet inleds på följande sätt:

Hej golfare! 

Den senaste tiden har det talats mycket om att det kommer nya golfregler 2019 och ett världshandicapsystem 2020. Därför vill vi i Svenska Golfförbundets regelkommitté poängtera några viktiga saker som gäller under årets golfsäsong.

Läs hela Nyhetsbrevet här.