Paneldebatt om anläggningar samt idrott för äldre

Finns det rum och plats för alla i idrottens Uppsala? Den 4 juni har Upplandsidrotten bjudit in Uppsalas kommunalråd för att debattera kring idrottsanläggningar och idrott för äldre. Moderator är Stig-Björn Ljunggren, statsvetare och krönikör, och som expertkompetens har vi Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet samt P-G Fahlström, universitetslektor vid Linnéuniversitet.
Tid och plats: 4 juni 2018 Kl. 18-20 IFU Arena

Följande uppsalapolitiker kommer att närvara:

  • Mohamad Hassan Liberalerna
  • Therez Olsson Moderaterna
  • Stefan Hanna Centern
  • Jonas Segerstedt Krisdemokraterna
  • Rickard Malmström Miljöpartiet
  • Erik Pelling Socialdemokraterna
  • Tobias Smedberg Vänsterpartiet
Två frågor är redan ställda i inbjudan:
  1. Vad vill politikerna i Uppsala göra för att säkerställa att alla har nära till sin idrott och att idrottsytor och hallar inte glöms bort i stadsplaneringen?
  2. Hur vill de politiska partierna göra det möjligt för idrottsföreningar att erbjuda idrott och utveckla idrottsverksamhet även för äldre?
Vore bra om några ledare från golfidrotten kunde delta för att lyfta in golfen i debatten. Vårt unika koncept är ju att både bygga och driva våra egna anläggningar, helt utan ekonomiskt stöd från kommunerna. Golf är också ett utmärkt exempel på livslångt idrottande  och få idrotter har så många äldre utövare som golfen.
En passande fråga till politikerna skulle väl t.ex. kunna vara: Hur kan samhället på olika sätt stödja föreningsägda idrottsanläggningar och på ett aktivt sätt stödja idrott för äldre? Under senare tid har friskvårdsbidraget gett möjlighet till subventionerad idrott för yrkesarbetande. Varför inte införa ett lokalt aktivitetsstöd för pensionärer (jfr LOK-stöd)?

Arrangörerna lovar i sin inbjudan att vi ska kunna ställa våra frågor och våga ta plats för vår idrott.

Vi måste vara där och ta plats. Först på plats får sittplats.

– Vi har endast 150 stolar, avslutar Upplandsidrotten sin inbjudan.

Inbjudan som pdf