Golfens samhällsnytta – referat från kommunträff

-, Nyheter, Samhällsnytta-Golfens samhällsnytta – referat från kommunträff

Igår den 24/4 2018 hade Enköpings GK och Friiberghs GK tillsammans med SGF och UGF bjudit in politiker och beslutsfattare i Enköpings och Håbo kommuner till Zetterbergs kursgård på Övergrans Jordbruk. Det blev ett välbesökt möte. Lena D Lindström, klubbrådgivare på SGF, hälsade välkommen och ledde mötet och workshopen på ett mycket säkert och trevligt sätt.

Mötet började med att Anders Jarl, ordförande i Friiberghs GK och Gunnar Lundin, ordförande i Enköpings GK kort berättade om sina klubbar.

Därefter fick vi lyssna till Johan Kannerberg, klubbutvecklare på SGF i ett mycket intressant och faktaspäckat anförande, där han beskrev golfens plats i samhället. Det blev en hel del ögonöppnare för de inbjudna gästerna. Efter Johans dragning följde livliga gruppdiskussioner där det framkom att politiker och beslutsfattare inte tidigare haft kunskap om vilken nytta golfen gör i samhället, något som vi inom golfen naturligtvis får ta på oss. Vi behöver verkligen bli bättre på att berätta vad vi bidrar med!

Här några bilder som visar innehållet i Johans presentation.

Man kom under kvällen inte fram till hur man konkret ska fortsätta samarbetet. Men de fyra parterna ska försöka bilda en grupp som ska följa upp och gå vidare med de frågor som kom upp. I gruppen kommer alltså ingå företrädare för Håbo och Enköpings kommuner och representanter för Friiberghs GK och Enköpings GK.

Avslutningsvis ett stort tack till Leif Zetterberg som hade ordnat med bra lokal och god mat.  

/Hasse Andersson
Upplands Golfförbund
Ordförande Kommunikation och Marknadskommittén
070-567 16 14
hans.andersson@upplandsgolf.se

Johan Kannerberg klubbutvecklare på Svenska Golfförbundet informerar om Golfens samhällsnytta

Johan Kannerberg SGF föreläser

By | 2018-04-26T18:28:18+00:00 25 april 2018|Från klubbarna, Nyheter, Samhällsnytta|0 kommentarer

Lämna en kommentar