Den 24 april 2018 har Enköpings och Friiberghs Golfklubbar tillsammans med SGF bjudit in till ett möte med politiker och tjänstemän i Enköping och Håbo.

På mötet skall golfnyttan i samhället presenteras och diskuteras.

Deltagare från SGF är klubbrådgivarna Lena Lindström och Johan Kannerberg. Johan kommer att prata om Golfnyttan: Miljö, friskvård, turism och ”Varför syns så lite av den stora samhällsnyttan som golfen bidrar med?” Friiberghs GK representeras av klubbens ordförande Anders Jarl och Enköpings GK företräds av klubbordförande Gunnar Lundin.


Klubb och kommun – läs om en undersökning 2017

Klicka på bilden och läs mer om Golfens samhällsnytta.